Klubbens færdselsregler


teamodder2 400pxTeam Odder er en motionsklub, hvor vi skal have det sjovt, når vi cykler.

Sikkerheden er vigtigst - husk derfor: Vi cykler ALTID med cykelhjelm. Pas på hinanden og jer selv. Vi har en ordentlig omgangstone, og taler pænt til hinanden.


Rulleskift
Vi kører rulleskift, når forholdene tillader det. Forreste i højre række holder op med at træde, så forreste i venstre række kan skifte række uden at sætte farten op. (Det er en fejl, hvis venstre række skal sætte hastigheden op – venstre række kører samme hastighed fx 30 km/t hele tiden). Hensyn til de svageste i gruppen. Vær agtpågivende.


Færdselslovens § 49
Cykel må ikke føres ved siden af andet køretøj. Hvis der er tilstrækkelig plads, må to cyklister dog køre ved siden af hinanden, hvis dette kan ske uden fare eller unødig ulempe. Gives der signal til overhaling, må cyklister ikke køre ved siden af hinanden, med mindre færdselsforholdene tillader eller nødvendiggør dette.


Advarsler i gruppen
Der gives advarsler om huller i vejen, sten, grus, fodgængere m.m. Dette gøres verbalt eller ved at pege. Husk I kører i gruppe - tag derfor hensyn til bagvedkørende. Giv beskeden videre, således at de bagerste også kan høre det. Kør bagved forankørendes baghjul - men lidt forskudt. Pas på at højre række ikke bliver presset ud i rabatten.


Sving
De forreste skal ikke ræse ud af svinget - tænk på de bageste, de skal også kunne følge med. Vær opmærksom på svingende biler når I kører ud i et kryds. Pas på højresvingende biler, vær opmærksom i rundkørsler. Husk det er altid os det går ud over. Stol ikke på andre.


Fra to til en række
Ved skift fra rulleskift to og to til én række: Højre række giver plads til at venstre række kan flette ind.


Cykelsti
Vi skal køre på cykelsti når det er muligt, og hvis belægningen tillader det. Man kan, som turleder, undgå veje med cykelstier.


Punkteringer
Hele gruppen skal stå i samme side af vejen uden at genere trafikken.

En række
Der køres en og en ved fuldt optrukne linier, i små landsbyer med dårlig sigt, op ad bakker med dårlig sigt og ikke mindst, hvis turlederen skønner det. 

 

Mobiltelefoner
Det er ikke tilladt at tale i mobiltelefon, mens man cykler.


Gode råd om at cykle sikkert fra Dansk Cyklistforbund:

 

  • Vis hensyn overfor andre i trafikken
  • Kør ikke på din ret
  • Vis din hensigt tydeligt
  • Stol ikke på, at andre overholder reglerne
  • Prøv at få øjenkontakt
  • Vær forudseende og forebyg farlige situationer
  • Vær venlig, det koster ikke noget


Besluttet i styregruppen i Team Odder, februar 2014.

Sponsorer

KvicklyOdder

brolaeggeren logo

megavin gul 300x100